Tropheus Caramba Red Bishop

Трофеус Карамба Ред Бишоп


Tropheus, Tropheus Caramba, Tropheus Red Bishop, Tropheus Caramba Red Bishop
Tropheus Caramba Red Bishop (размер 4-5см)